Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hymna

 

Píseň God Save the Queen (česky Bože, chraň královnu) je hymna Spojeného království. V případě, že je na britském trůnu král, píseň se mění na God Save the King (česky Bože, chraň krále).

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen!

O Lord our God arise,
Scatter her enemies
And make them fall;
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all!

Thy choicest gifts in store
On her be pleased to pour;
Long may she reign;
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice,
God save the Queen!

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshal Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the King!

Bože, chraň naši milostivou Královnu,
Dlouhý život naší vznešené Královně,
Bože, chraň Královnu!
Obdař ji vítězstvím,
Šťastným a slavným,
Dlouhým panováním nám;
Bože, chraň Královnu!

Ó Pane, náš Bože, povstaň,
Rozpraš její nepřátele
A nech je padnout;
Mať jejich politiky,
Mař jejich darebácké plány,
Na tobě závisí naše naděje,
Bože, chraň nás všechny!

Tvé nejvybranější dary
Na ni radostně syp;
Nechť dlouze vládne;
Nechť brání naše zákony,
A vždy nám dej důvod
Zpívat srdci a hlasem,
Bože, chraň královnu!

Nejenom v zemi této,
Ale Boží milost buď známa,
Od pobřeží k pobřeží!
Pane, učiň ať národy vidí,
že muži bratry by měli být,
A z jediné jen rodiny,
Přes celý širý svět.

Od každého skrytého nepřítele,
I od vrahů úderu,
Bože, chraň Královnu!
Nad ni své rámě rozprostři,
Pro blaho Británie chraň,
Naši matku, prince a přítele,
Bože, chraň Královnu!

Pane, dej ať maršál Wade
s tvou mocnou pomocí
nám přinese vítězství.
Dejž aby vzpouru utišil,
a poté bystře přispěchal
Rebely Skoty rozdrtit.
Bože, chraň Krále!

 
 

 


Přihlašovací modul
Statistiky

Online: 1
Celkem: 82601
Měsíc: 491
Den: 13